Přeskočit na obsah


Zvalbení, Přesah střechy

Vysazené zvalbení přesahu střechy ve vrcholu štítu zvané kabřinec. Zvalbení

Zkosení střechy ve štítech nebo na sedlovém vikýři najdeme u starších chalup hlavně ve vyšších polohách. Typický prvek se odrazil i při stavbě horských bud na hřebenech. Zvalbení zmenší plochy štítů a zpevní okraje krovu, tím dům chrání před silným větrem. Hloubka zvalbení je závislá na velikosti krovu. V Jizerských horách se zvalbení vyskytuje zřídka a není vázáno na stáří domu.
Kabřinec na dřevěných domech západních Krkonoš je jiným prvkem s rozdílnou konstrukcí i významem. Častější však je pouhé zvalbení vrcholu přesahu střechy před štít. Nejde tedy o zvalbení krovu. V Jizerských horách se kabřinec v podstatě nevyskytuje.

Přesah střechy

Přesah střechy ve štítech domů s hambalkovým krovem není velký, jen do 50 centimetrů, ve špičce menší do 25 cm, směrem dolů při odsazení dvou a více pásů štítu se pak zvětšuje. Štít chránilo především bednění, která má při vhodné konstrukci a nátěru dostatečnou životnost, nikoli mohutný přesah střechy. Poslední pár krokví je skryt pod bedněním štítu (s nímž může být i mírně předsazen před stěnu pod ním) a přesah tvoří již jen přečnívající latě nebo bednění střechy. Pouze u novějších chalup s polopatrem a vaznicovým krovem leží ještě jeden viditelný pár krokví na prodloužené pozednici a vaznicích. Pod hřebenem mohou být u těchto zdobnějších krovů krokve propojené vloženým začepovaným křížem. Málo chráněný vodorovný trámek je náchylný ke hnilobě. Okraj těchto krajních krokví někdy zdobí krajkově vyřezávaná lišta romanticky inspirovaná alpskými domy.

– Chybou je, pokud pro novostavbu zvolíme starší typ hambalkového krovu s okapovou vaznicí vynesenou na přečnívajících zhlavích stropních trámů a zároveň uděláme zbytečně velký přesah střechy s vyneseným viditelným párem krokví před štít.

Na žádné původní chalupě není tento konstrukční „kříženec“ k vidění. Musíme si zvolit buď anebo. Krokve mají takový spodní přesah, aby jejich konce dosahovaly do jednoho metru od nosné zdi.

– Prodloužení nebo zkrácení přesahu střechy změní výraz domu v jeho neprospěch.