Přeskočit na obsah


Laťování, Bednění střechy

Tesané latě připravené pro položení šindelové krytiny.Laťování

Vyztužení krovu zajišťuje ještě laťování, u novějších domů bednění. Latě bývají často ručně tesané jen ze dvou stran ze slabé tyčoviny. Byly nejlevnějším dřevem použitým ke stavbě chalupy. Rozpon mezi nimi je závislý na délce zvoleného šindele, který býval dříve 50, později i 60 centimetrů.

Při nahrazení dožité šindelové střechy lepenkovými pásy nebo eternitem, tesaři připravili bedněnou plochu. Latě většinou ponechali jako zpevňující prvek a prkna položili přes nebo mezi ně.
 

– Důležité je nenechat na latích ani žádném jiném dřevě proužky kůry, protože ta umožní množení dřevokazného hmyzu.

 

Bednění střechy

S rozvojem pilařského průmyslu bylo nahrazeno laťování bedněním střechy prkny. Dnes zase místo prken i při opravách lidové architektury přicházejí velkoformátové dřevěné lisované desky. Je správné alespoň pohledový přesah střechy udělat z prken s ohoblovanou spodní stranou. Jestliže je v obytném interiéru pobití krovu vidět, je vhodné kvůli eliminaci mezer zvolit prkna s polodrážkou.

– Naopak zcela nevhodné je stejně jako při venkovních obkladech používat profilovaná prkna se zkosenou hranou, tedy palubky. Takový rastrovaný povrch stěny je cizím a neestetickým prvkem. Když se podaří provést pobití pohledového krovu z různě širokých prken, je výsledek lepší.

V interiéru přiznaný krov se izoluje až nad bedněním, buď ještě jednou vrstvou krokví, nebo častěji rámy z nastojato připevněných fošen, do kterých se pod druhé bednění vejde izolace, parotěsná zábrana i vzduchová odvětrávací mezera.