Přeskočit na obsah


Okna a dveře

Vhodně zvolené nové dveře do historických zárubní.Okna a dveře jsou velmi výrazným prvkem, jenž značně ovlivňuje celkový dojem, který pohledem na tu kterou stavbu získáme. Vzletně bychom mohli říci, že jsou to oči objektu, přičemž pohled do nich nám mnohé prozradí. Stejně jako se v průběhu času měnila a dotvářela tradiční architektura, ať již pod vlivem proměn vkusu a stavebních slohů, či díky technologickému pokroku, tak se vyvíjela a proměňovala okna i dveře. Zároveň se ovšem ustálilo několik typických znaků. Je ovšem třeba hned úvodem říci, že se v drtivé většině jedná o znaky charakteristické pro lidovou a historickou architekturu nikoli pouze Krkonoš a Jizerských hor, ale v mnoha případech pro většinu horských a podhorských oblastí naší vlasti, či dokonce obecně platných. Je však přesto nanejvýš nutné se u okenních, dveřních otvorů a jejich výplní podrobně zastavit, protože jsou místem častých omylů, mýtů, novodobých stavařských stereotypů a přímo chyb, které nezřídka dokáží výrazně srazit dojem z jinak celkem zdařilého pokusu o dům v duchu místních stavebních tradic. Předně platí, stejně jako u dalších částí domu, že chceme-li udržet co nejautentičtější vzhled již stávající stavby, snažíme se zachovat originál, případně necháme vyrobit jeho funkční repliku. Různá slohová období přinesla i do hor své módní výstřelky a nešlo-li o zjevné poškození celkového výtvarného vzhledu stavby, je škoda je nezachovat a pod vlivem níže uvedených pravidel puristicky nahradit replikami běžného prototypu. Byla-li okna příslušná k danému typu stavby později nahrazena nevhodnými, využijeme naopak případnou nutnou výměnu dožilých konstrukcí k návratu vhodnějších výplní.

Konstrukce

Počet a umístění oken

Dělení a otvírání oken

Obložky

Dveře