Přeskočit na obsah


Obložky

Ploché a po obvodu bohatě vykrajované obložky v tradicionalistickém stylu 20. a 30. let nejsou následování hodným vzorem, nýbrž časově ohraničenou záležitostí.Jedním z nejzdobnějších prvků roubených staveb byly prkenné obložky okenních otvorů, fošnové parapety a vyřezávaná podparapetní prkna. Snad nejvíce z celého domu odrážely dobovou módu a slohy.

Dosud se tedy můžeme v Krkonoších setkat s pestrou galerií barokně a rokokově vyřezávaných, klasicistně prostých, snad neorenesančně dekorativních, secesních i tradicionalistických a pseudolidových obložení z 20. a 30. let 20. století.

Ať již byly obložky stroze pravoúhlé či bohatě vyřezávané, vždy byly zároveň profilované napodobující štukové či nábytkové vzory. Plochá, jen po obvodu vyřezávaná, prkna obložek jsou až úpadkovou záležitostí 20. století. Okna ve zděné stěně ovšem dřevěné obložky nikdy nemívala. Jim příslušely kamenné či omítkové šambrány. Dřevěné obložky oken jsou nezbytné jak na roubených stěnách (s výjimkou poctivého trámového rámce v minimalistické roubence), tak na jakýchkoli jiných opatřených dřevěným obkladem. Okna ve zděné stěně nemusejí mít za každou cenu plastické rámování, případně stačí jen pasparta z omítky odlišné struktury, zpravidla v drsné fasádě hladká pasparta.

– Nevhodně působí, je-li obložka suplována příliš subtilní nárožní lištou, což se občas objevuje na obložených stěnách.
Nejběžnější profilované obložky oken s parapetem v roubí i obložené stěně. Zdobná varianta okenních obložek s vyřezávanou suprafenestrou a podparapetním prknem. Dobře zvládnuté nové obložky s parapetem.

Obložka rámuje okno vždy ze všech čtyř stran, případně je dole nahrazena opticky výrazným parapetem, který již nemusí být doplněn obložkou. Pouhý plechový parapet tuto estetickou funkci neplní a měl by být podložen obložkou.

– Častým nešvarem posledních desetiletí je lemovat okna (ať již obložkami, nebo omítkovým rámem) jen z vrchní strany a bočních stran. To je ovšem hrubá chyba.

Dřevěná stěna nese dřevěnou paspartu okna, zděná zásadně omítkovou nebo kamennou.

– Rozšířeným nevkusem je instalování dřevěných paspart kolem oken ve zděné stěně. Tento kýč nemá žádnou oporu v tradiční architektuře Krkonoš a Jizerských hor.

Vhodnější jsou dřevěné obložky s rovným obrysem, ale na průřezu profilované.

– Hladké ploché prkenné po obvodu divoce ořezané obložky vzor „perníková chaloupka“ nemůžeme hodnotit jako tradiční prvek, ale pouze jako romantický nevkus.

Dřevěné obložky na omítané stěně a chybějící parapet, tedy hned dvě hrubé chyby. Jisté paralely bychom nalezli na originálech zejména z dvacátých a třicátých let 20. století, kde byly součástí takzvaného tradicionalistického stylu. Ty ovšem respektujme a chraňme jako jasně časově a stylově ohraničenou, a tudíž uzavřenou záležitost. Výjimkou z předchozího pravidla jsou po obvodu vyřezávaná podparapetní prkna vyskytující se zejména v západních Krkonoších a Jizerských horách, případně nadokenní barokizující či klasicizující římsy, které jsou však k paspartě jakoby přidány. Ty ale chráníme a v žádném případě neodstraňujeme. S instalací jejich replik na novostavby buďme však velmi opatrní a přistupujme k nim jen v těch konkrétních lokalitách, kde se na dochované tradiční architektuře vyskytují v hojnější míře a jsou pro dané místo charakteristické.