Přeskočit na obsah


Doplňkové stavby

Tradiční umístění stodoly kolmo na obytný dům a pokud možno tak, aby pohledově nedominovala.Původní obytné domy – chalupy sloužily pro bydlení, ustájení zvířat a skladování zásob včetně potravin. Chudá půda a drsné povětrnostní podmínky nedovolily budovat velké usedlosti. Chlévy bývaly součástí stavení, pro ukládání sena se využívala půda a tak pouze stodola stála izolovaně mimo vlastní dům. V minulosti stály téměř za každou chalupou, avšak od poloviny 20. století pozvolna skoro vymizely z naší krajiny. Postupně je nahradily různé kůlny a kůlničky, kurníky, zahradní domky, udírny, grily, altánky. Potřeba různých drobných staveb na pozemku obytného domu závisí podobně jako celé okolí domu na způsobu života a užívání objektu.

Stodoly

Kolny

Špýchárky a mačkárny

Grily a bazény