Přeskočit na obsah


Přístavby lidových domů

Kryté bedněné zádveří pod spuštěnou střechou je prvek běžný jak v Jizerských horách, tak v Krkonoších.Lidový dům Krkonoš, jižní a východní části Jizerských hor je tradičního obdélného trojdílného půdorysu, krytý rovnoramennou sedlovou střechou. Stavba je až na drobné výjimky důsledně členěna na tři díly (s řadou vnitřních variant): střední zděnou síň, z níž se vchází na jedné straně do roubené obytné světnice na druhé straně do původně dřevěné, později zděné hospodářské části s chlévem a komorou (viz kapitolu Umístění a půdorys). Podle typu Verandysedlové střechy rozlišujeme dvě základní fáze tradiční venkovské architektury. První z nich jsou starší domy s archaickým hambalkovým krovem s plynulými námětky při okapové straně, druhou pak mladší stavby s vaznicovými krovy s přesahujícími krokvemi a vaznicemi a půdní nadezdívkou (viz kapitolu Krovy). K tomuto základnímu tvaru lidového domu v průběhu doby přibývaly různé typy přístaveb.

Zádveří a kolna

Rizalit

Kolmé přístavby

Rozšíření a prodloužení půdorysu

Verandy, Lednice