Přeskočit na obsah


Rizalit

Středový rizalit nad vchodem je častým prvkem přístaveb i součástí novostaveb v obou pohořích.Od doby, kdy v Jizerských horách zdomácněl vaznicový krov, jej začali používat mimo jiné i na zádveří před vstupem do síně. Rovnoramenná sedlová stříška kolmá k podélné straně domu překryla přízemní prostor před vstupem do starých chalup i nově budovaných domů. Přestože plně funkční je pouze v případě, kdy se do domu vstupuje kolmo k okapové hraně (odvádí déšť a sníh sjíždějící ze střechy do stran), stalo se oblíbeným i na stavbách se zápražím a vstupem podél okapní hrany domu. Jedná se však o prvek běžný pouze v Jizerských horách, zatímco v Krkonoších se nevyskytuje. Také toto zádveří je rámové konstrukce kryté svislými prkny s latěmi na spárách.

Úzká patrová přístavba v místě vstupu do domu krytá kolmou, většinou sedlovou, ojediněle mansardovou střechou, se nazývá rizalit (z italského risalto = výstupek), tedy středová část stavby vystupující po celé výšce z líce průčelí, zde z podélné strany domu. Rizalit u horských chalup Jizerských hor i Krkonoš řešil jak vytvoření zádveří k původnímu stavení, tak i zvětšení obytného prostoru v podkroví, kde vznikla světnička využívaná pro letní hosty – „letňáky“.

Konstrukce rizalitu bývá u roubených staveb téměř výhradně rámová, fasáda svisle tesařsky odřevená, často bez vodorovného členění.

U mladších roubených řemeslnických domů Jizerských hor se občas setkáváme se zděným rizalitem mezi dvěma roubenými částmi domu. Kompozice oken rizalitu je maximálně dvouosá. Za začátku dvacátého století jsou ve štítech rizalitů dochovány dekorativní, secesně laděné řezbářské a tesařské prvky, podobně jako secesní motivy v tvarování oken a okenních šambrán, často odlišných od oken původní stavby. Na oknech můžeme pěkně vidět časový rozdíl vzniku jednotlivých částí domu.
U zděných staveb je rizalit zakomponován do fasády, která bývá řešena osově souměrně jako připomínka klasicistních kompozic, mnohdy v historizujícím tvarosloví.

Rizalit je i dnes poměrně oblíbeným typem přístavby u vstupu do domu, která vyřeší i prosvětlení části podkroví oknem v jeho štítu. Důležité je řešení vstupu. Pokud vstupujeme kolmo k domu, jsme při vcházení chráněni sedlovou střechou před sjíždějícím sněhem, pokud vstupujeme po zápraží nebo jinak podél domu, je vhodné částečně protáhnout střechu podél vstupního úseku.