Přeskočit na obsah


Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor

Inspirační příručka pro stavebníky a projektanty

Text: Pavel Klimeš, Jiří Louda, Jana Mejzrová

Fotografie: Kamila Antošová, Pavel Klimeš, Jitka Kopáčová, Jiří Louda, Jana Mejzrová

Perokresby: Renata Oppeltová

Projekt „Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor“
Reg. č.: CZ.3.22/3.3.02/09.01089 je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. „Překračujeme hranice“.
 

 

Poznámka – vysvětlivky:
– = negativně hodnocený prvek