Přeskočit na obsah


Rozšíření a prodloužení půdorysu

Přístavbu rozšířením půdorysu sjednocuje nový společný štít. K razantním zásahům docházelo při zvětšování domu spojeném s celkovou výměnou krovu starší stavby. Půdorys byl v celé délce rozšířen o postranní trakt a vše zastřešeno novým vaznicovým krovem. Vznikla vedlejší světnice a další prostory navazující na hospodářskou část domu. Do vyvážené kompozice štítové stěny, řešené v duchu soudobého estetického cítění, byl většinou zakomponován i dochovaný fragment původní fasády. V některých případech bylo rozšíření domu překryto pouze jedním novým ramenem střechy, čímž vzniklo sice asymetrické řešení štítu, avšak v kompozici hlavní štítové stěny bylo opět maximálně využito osové souměrnosti, původní štít stále opticky dominuje.

Prodloužení před přední štít je méně častou variantou přístavby. Méně často se v horské oblasti Jizerských hor dům prodlužoval v podélném směru, a to buď přidáním dalšího prostoru (stodoly, kolny) k hospodářské části nebo ojediněle i přidáním nové obytné světnice před tu stávající (Jizerka, Antonínov). V obou případech to vyžadovalo protažení krovu v plném profilu.

Chceme-li dům prodloužit, je vhodnější připojení dalšího dílu k zadní hospodářské části domu. Můžeme tak řešit garáž nebo kolnu či sklad pod protažením krovu. Přízemí bude asi dnes zděné a podle situace je možné rozhodnout, zda fasádu provést omítnutou nebo deštěnou. Pokud je obytná část dřevěná, štít je třeba v každém případě odřevit. V případě potřeby je možné dům prodloužit i připojením nové obytné místnosti (k roubené roubené, ke zděné zděné) před tu stávající, zastřešit opět střechou stejného profilu a ve štítu zopakovat okenní řád původního štítu včetně respektování původního typu oken.

– Nepříliš dobré jsou přístavby užší než šíře domu, které mají při zachování tvaru a sklonu sedlové střechy níže hřeben. Pultové přístavby k hlavnímu šítu jsou zcela nepřípustné.