Přeskočit na obsah


Komíny, Zateplení, Rekreační domy

Komíny

Klempířská střešní okna, tradiční komín a odvětrání vyvedené k hřebeni střechy.

Umístění komínu v tradiční venkovské stavbě má neměnné místo ve středu dispozice při stěně mezi obytnou světnicí a síní. V horských podmínkách byl komín co nejvíce přisazen k hřebeni střechy tak, aby co největší jeho část byla kryta v domě a nedošlo k jeho nepříznivému ochlazování. Zvenku tedy komín sedí ve střední části střechy za jejím hřebenem ve směru od vstupu.

– Zcela nepřirozené je umístění komínů při stěnách domu, ať už ve štítových stěnách (lze obnovit pouze při rekonstrukcích jizerskohorských mačkáren) nebo u okapových stěn.

V Jizerských horách při velmi obvyklém zobytnění hospodářské části, případně při výstavbě mladších řemeslnických domů s dvěma obytnými díly po obou stranách síně, přibyl druhý komín při stěně mezi síní a zadní částí domu. Střechou proniká opět co nejblíže hřebeni. U komínových hlav vycházíme z lokálních zvyklostí. V Krkonoších se komínové hlavy s kamennou stříškou vyskytovaly jen zřídka, a to spíše v podhůří. Stará vyobrazení však někdy ukazují dřevěné stříšky na komínu, což je dnes ovšem z požárního hlediska nemožné. Přijatelným kompromisem jsou subtilní plechové stříšky nad komínem.

Zateplení

Tradiční tesařské konstrukce roubení, hrázdění a různě provedené krovy nesplňují nároky na nízké tepelné ztráty. Zateplení historického domu vždy přinese potlačení jeho identity. Znehodnocení jde omezit při dodržení několika jednoduchých zásad. U staveb s výjimečným architektonickým výrazem můžeme na zateplení alespoň nejcennějších částí rezignovat. Účinnější je zateplení venkovního pláště, k tomu je nutné všechny fasádní prvky posunout ven na novou úroveň fasády. Tedy nejen rámy oken, ale i zárubně dveří, parapety oken, vestavěné instalace jako třeba skříně s elektřinou i obyčejný domovní zvonek. V nové úrovni se snažíme zopakovat historickou podobu fasády.

– Přidáním venkovní vrstvy se ovšem „zkracují“ krokve a zmenšuje přesah střechy. Pozednice se často ztrácí pod bedněním. Nežádoucí je též vynášení dvojité střechy, dokonce s izolací, před úroveň štítu, tedy do přesahu. Nemá zde žádnou funkci a příliš mohutné čelo přesahu je estetickou vadou. Pokud to technicky jen trochu jde, snažíme se tomu vyhnout.

Prvky lidové architektury přenesené na domy pro hosty.Rekreační domy

Prvky z lidové architektury se promítly do stavby a konstrukcí penzionů, hotelů a horských bud. Stavitelé domů pro hosty převzali tesařské postupy včetně spárovaného roubení, bedněného hrázdění či prosvětlení krovů pomocí vikýřů a rizalitů. Výrazným prvkem jsou různě provedené verandy a sály hostinců; tam, kde přesahují půdorys domu jen v úrovni přízemí, mají pultovou střechu. Tradiční domy pro hosty vycházejí z provedení horských chalup, proto mají také obdobné bednění, subtilní členěná okna lícovaná s fasádou a další prvky lidové architektury, se kterou proto tvoří výjimečný soulad.