Přeskočit na obsah


Vegetace

Vzrostlý listnáč, domovní strom, patří k typickému horskému domu jak v Krkonoších, tak v Jizerských horách.Přirozenou a převažující vegetací v okolí chalupy je tráva, nejlépe kvalitní louka s různými druhý kvetoucích rostlin, které na jaře a v létě zazáří mnoha barvami. Nízko střižený trávník je vhodný jen pro bezprostřední okolí vstupu domu, tedy pro intenzivně užívané plochy, nikoli pro celou zahradu. Prostor předzahrádky můžeme osázet trvalkami nebo kvetoucími keři, do suché zídky osadit suchomilné rostliny, které vyplní štěrbiny mezi kameny.

V případě vyšší zeleně je nejvhodnější přizpůsobit se tradičním zvyklostem, tedy zvolit jeden listnatý strom v dostatečné vzdálenosti od domu tak, aby co nejméně zasypával okapy listy a později nenarušoval základy stavby.

– Z neznalosti a neopodstatněných obav dochází k ořezávání větví zdravých listnáčů v blízkosti domů. Paradoxně tak zvyšujeme riziko poškození domu i ohrožení lidí.

Nové větve rychle rostoucí kolem nezacelených jizev mají totiž řídké dřevo, často oslabené hnilobou z rány po předchozím necitlivém „ošetření“. Z takového stromu pak může spadnout zdánlivě zdravá větev i uprostřed bezvětrného slunného dne. Zdravý vzrostlý jasan či klen a do značné míry i lípa naopak představují jen minimální riziko, zatímco zmrzačený potenciálně nebezpečný pahýl vedle domu svědčí o lidské hlouposti.

– Vysoké jehličnany jistě mají na horách své místo, to však není v blízkosti domů. Solitérní smrky, jedle ani borovice proto v blízkosti budov nevysazujeme.

Kromě estetických důvodů je zde důvod čistě praktický. Smrk ohrožuje dům více než většina listnáčů. Kvůli mělkým kořenům je náchylný vývratu a před laikem dokáže dlouho tajit poškození kmene hnilobou, která podstatně snižuje jeho stabilitu.

Ovocné keře i stromy odpovídající klimatickým podmínkám mohou vhodně doplnit okolí domu a přinést i užitek.

– Dnes jsou však oblíbené většinou okrasné nepůvodní, na údržbu nenáročné rostliny, zejména jehličnany, které neobtěžují opadávajícími listy.

V zahradnictvích nabízené túje všech možných barev, exotické cypřišky a jalovce obsypané kůrou, pseudojaponské zahrady, cizokrajné barevné trávy a jiné výtvory do horské krajiny nepatří.