Přeskočit na obsah


Příjezdová komunikace a parkování vozidel

Méně frekventované štěrkem zpevněné cesty prorůstají travou a přirozeně srůstají s okolím.U staveb umístěných přímo u cesty stačí zpevnit vjezd na pozemek a odstavné stání buď položením nepravidelných plochých kamenů, nebo položením drenážní odvodňovací vrstvy a vrchní vrstvy utuženého perku, který postupně samovolně zaroste travou. Domy situované dále od trvale sjízdné komunikace vyžadují budování nových příjezdových cest. Zde je nutné zvážit, zda je příjezd k domu ve svažitém terénu nezbytný, nebo zda lze parkovat či garážovat u sjízdné komunikace a k domu mít pouze přístup. Potřebujeme-li nezbytně příjezd, pak co nejužší cestou minimem terénních úprav a zásadně s přirozeně propustným povrchem z drenážní vrstvy, utuženého perku a přirozeným či umělým zatravněním podle místních poměrů.S koloritem kamenné cesty nemůže soupeřit ani asfalt ani zámková dlažba.