Přeskočit na obsah


Terasy a jiné vodorovné plochy, terénní úpravy

Potřebujeme-li vyrovnat terén, nejlepším řešením je terasní zídka z nasucho skládaného kamení místního původu. Velmi oblíbenou úpravou je vyrovnání terénu pro různé druhy volnočasových aktivit. Nám současným lidem se obtížně žije ve svahu. Rovinu potřebujeme pro posezení u stolu pod pergolou, pro umístění bazénu s odpočinkovou plochou nebo pro stavbu tenisového hřiště. Je zřejmé, že některé z těchto aktivit je obtížné umístit do svažitého terénu horské krajiny. Pokud nutně potřebujeme rovnou plochu, je vhodné terénní rozdíly řešit plynulým svahováním nebo pomocí nízkých kamenných zídek, v ideálním případě z nasucho rovnaných kamenů, které umožní prorůstání trávy a vhodných rostlin a zapojení do okolní vegetace. Takto vytvořená terasa by měla být co nejužší tak, aby zídky nebyly vysoké.

– Zcela nežádoucí jsou vysoké opěrné zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění, a to jakkoli upravených, i ze zahradních svahových tvárnic, které v horském prostředí působí vždy nepatřičně.