Přeskočit na obsah


Povrch zděných stěn, Slohové fasády, Reklamy

Povrch zděných stěn

Stranou jsme nechali zděné stěny a omítky, co do zpracování a typů bychom těžko hledali nějaká specifika. Zde platil obecný vkus ovlivněný právě panujícími stavebními slohy a módou. Pro nátěry fasád nemusíme volit pouze bílou. V minulosti se též hojně používala šmolková modř různé intenzity, žlutá, okrová a šedá barva. Někdejší nátěry na vápenné bázi se však svými měkkými tóny odlišovaly od dnes často používaných příliš křiklavých a ostře tvrdých fasádních barev. Barev se tedy bát nemusíme, dáme si ale pozor na jejich vhodný odstín a jas.

Zejména na stavbách z 20. století můžeme pozorovat módu lícového kamenného žulového zdiva. Zatímco v první polovině století je to lomový kámen na suterénech a někdy i prvních patrech nových větších hotelů a bud, v druhé polovině století, zejména v 70. a 80. letech, se dostal do módy lomový vápenec a říční valouny. Tyto materiály nám spolehlivě zařadí stavby do doby jejich vzniku, ale za typické ve smyslu opakováníhodné bychom je označit nemohli. Omítky mohou být jak hladké, tak stékané s paspartami kolem otvorů a na nárožích.

– Nápodoba viditelného hrázdění jakož i falešné kameny a další vymoženosti současných dekoračních technik jsou však nežádoucí.

Slohové fasády

I slohová architektura první republiky přebírala typické prvky, zde imitace roubení a svislé bednění.Pozdní romantismus konce 19. století přinesl, zvláště do tzv. lázeňské architektury rekreačních středisek, někdy až přebujelý dekorativismus eklekticky spojující prvky historizujících slohů, alpské lidové architektury, tradičně německého hrázdění i secese.

Také v Jizerských horách se od počátku 20. století v souvislosti se sklářskou konjunkturou začaly zejména v centrech obcí a městeček objevovat zděné vily a domy městského charakteru, které již mají specifický architektonický výraz poplatný právě módnímu stylu.

Charakteristické jsou složitější půdorysy a tvary střech včetně věžiček a různě tvarovaných vikýřů.

Fasády jsou téměř výhradně omítané, občas s plochami lícových cihel nebo glazovanými prvky.

Obklady stěn některých penzionů, hotelů a nových či přestavovaných bud jsou skládané do rozmanitých ornamentů doplněných vyřezávanými a skládanými římsami, často imitují hrázdění (například Labská bouda, hotel Hubertus Špindlerův Mlýn).

Tyto fasády je dobré zachovat a citlivě rekonstruovat jako doklad doby, ve které vznikly, avšak při hledání inspirace pro novostavby v tradičním duchu bychom měli být opatrní a střídmí.

Reklamy

Je třeba si uvědomit, že reklamy a označení provozovny jsou součástí pláště budovy. Měly by tedy architektonicky ladit.

– Reklama, která na sebe upozorňuje za cenu nevkusu a neomalenosti, slušného zákazníka odradí a vydává o majiteli nelichotivé svědectví.