Přeskočit na obsah


Barevnost štítů, Další obklady štítů

Štíty bývaly někdy velmi pestré. Barevnost štítů

Také štíty bývaly barveny podobně jako obložení stěn, ale došlo k tomu později. Mnohé domy tak dodnes mají pestrobarevné přízemí a pouze tmavý štít napuštěný lněnou fermeží nebo karbolkou. U barevných štítů taktéž platí, že prkna jsou pestrá, kdežto latě zpravidla bílé. Objevuje se i střídání barev prken (červená, zelená), přičemž latě zůstávají bílé. Vhodné jsou tedy obě varianty – štít barevný i štít pouze impregnovaný nátěrem stejného vzhledu, jaký dávala fermež nebo karbolka.

Další obklady štítů

V Jizerských horách bývaly obvyklé obklady štítů z ornamentálně vyskládané různobarevné břidlice. Jednotlivé kameny se upravovaly do geometrických tvarů a skládaly do více či méně složitých obrazců. Ojedinělé je obložení všech dřevěných částí domu břidlicí (Lučany nad Nisou).

Eternitové obklady štítů navazují na břidlicové vzory.Dvacáté století přineslo nové materiály, z nichž se na pláštích budov uplatnil zejména eternit. Eternitové obklady navázaly na starší tradici obkladů břidlicových, která je vlastní částem Jizerských hor, ale nikoli Krkonoš, kde šlo jen o nepočetné výjimky. Eternitové obklady se však rozšířily plošně. Výrobci nabízeli základní škálu odstínů šedá, bílá, cihlová a formát čtvercový, kosočtvercový i s obloučkovým okrajem, z nichž pak zruční pokrývači skládali různé dekorativní vzory. Tento obklad dobře chránil roubení před povětrnostními vlivy a nebyl-li podložen lepenkou, umožňoval i jeho dýchání. Podobně byly obloženy i celé nové velké budovy bez ohledu na to, jaké konstrukce byly jejich stěny (jmenujme například Petrovku). Je-li to jen trochu možné, zachováme tyto obklady jako ukázku pokrývačské dovednosti.

Naopak obklady ze sériově vyráběných palubek malé šíře jsou jednoznačně degradujícím faktorem, který dokázal setřít někdejší eleganci na úroveň přerostlé maringotky. Stačí letmé srovnání historických a současných snímků mnoha staveb a veškerá pochybnost je ta tam. O mnoho lépe nedopadly ani obklady z profilů s frézovaným rádiem, které mají své místo na zahradní chatce či chatičce u vody, ale nikoli na horském penzionu či hotelu.