Přeskočit na obsah


Plášť vícepodlažních budov

Prkenný obklad budovy vhodně dělený po patrech. Patrové dřevěné domy byly v Krkonoších velmi vzácnou výjimkou, což se mění s penziony a prvními hotely z druhé poloviny 19. století. Ty bývají alespoň z části vždy opatřeny obkladem. Zatímco přízemí je viditelně roubené, patro (většinou rámové konstrukce) je obloženo prkny, a to buď svisle, nebo vodorovně. Svislý obklad je opět laťovaný. Vodorovný má viditelná kontrastní pera, častěji však nejsou pera již přiznána, ale prkna mohou mít střídavou barevnost. Toto příčné „zebrování“ nebývalo příliš ostré, často šlo jen o střídání odstínů (světle hnědá a tmavě hnědá, červenohnědá a hnědá, nebo odstíny okrové či zelené). Každé patro obkládáme zvlášť, dělíme je buď kordónovými římsami, nebo zvolíme pro různá patra různé obložení. V takovém případě jsou zpravidla nižší podlaží obložena vodorovně, kdežto vyšší svisle. Nikdy obráceně. Podstřešní polopatro, tzv. půlštok, obkládáme vždy svisle a na štítové straně obklad půlštoku přechází plynule v obklad štítu.