Přeskočit na obsah


Stodoly

Historické hospodářské stavby většinou čtvercového nebo mírně obdélného půdorysu se umisťovaly zpravidla hřebenem kolmo k domu, místy podle podmínek i souběžně.

Roubená stodůlka větraná nevyplněnými spárami.Nejstarší jsou roubené na mělce založených podezdívkách, se starými hambalkovými krovy na roubeném věnci, mladší jsou rámových konstrukcí bedněné svislými prkny s latěmi na spárách. Nejmladší, pilířové, mají kamenné nebo cihlové sloupy na nárožích a podle velikosti i uprostřed stěn a prkenné výplně mezi nimi. Kryjí je vaznicové krovy, mnohdy s nadezdívkou, takže tyto stavby bývají mohutnější než jejich roubené předchůdkyně. Stodoly mají jednoduché prkenné štíty bez oken, případně s malými větracími otvory, v přízemí rovněž nejsou okna, ale jedny nebo vícero vrat, nebo obyčejných dveří podle potřeby.

Stodoly celé vyzděné z kamene včetně štítu najdeme jen ojediněle. Výjimkou však nejsou kombinace různých konstrukcí tak, jak se stavba postupně vyvíjela, přibývaly i pultové přístavky. Vedle svislého deštění se někdy setkáme i s obložením šindelem. Střechy bývaly šindelové, dodnes jsou dochované ty z térované lepenky, eternitu, novodobě se používá falcovaný plech a různé náhražky původních krytin.

 Svisle obedněná stodola použitelná jako vzor i pro novostavby, konstrukce pod bedněním může pak být libovolná. Stodola zůstává ideálním partnerem pro původní chalupu. Pokud se dochovala, je možné ji využít pro odstavení auta, umístění sekačky, křovinořezu, sněhové frézy, uložení zahradního nábytku i nářadí a možné zbude i místo pro uskladnění dřeva. U roubené stodoly je nejvhodnější opravit roubení, případně je vyměnit podobně jako u obytného domu.

Rekonstrukce staveb rámové konstrukce je jednodušší, vnitřní kostra většinou bývá v pořádku, a tak je většinou třeba vyměnit vnější plášť nebo jeho části. Důležitá je oprava střechy, případně její výměna. Hodí se jednoduché krytiny jako asfaltové pásy nebo hladký falcovaný plech neutrálních tmavých barev, pochopitelně též dostatečně odolní nástupci či nápodoby eternitu.

U novostaveb je potřeba jednak předem zvážit veškeré potřeby, které by měla doplňková stavba uspokojit, jednak posoudit, do jaké zástavby novou stavbu umisťujeme. K izolované chalupě ve volné krajině, viditelné ze všech stran, náleží jedna stavba, která v sobě spojí několik požadavků a má proporce tradiční stodoly. Umístit bychom ji měli do pohledově méně exponované polohy vůči hlavní stavbě. Novou stavbu hospodářského objektu bychom měli fasádou podřídit hlavnímu domu, to znamená nejlépe odřevit celou fasádu nebo alespoň oba štíty. Celkově by měl být plášť hospodářské stavby barevně i tvarově jednodušší a proto dáváme přednost bedněnému před roubeným.

– U čistě účelových doplňkových staveb je nevhodné napodobovat obytný dům například osazováním neúměrně velkých oken (na garáži zbytečných) nebo složitě skládaným štítem.