Přeskočit na obsah


Grily a bazény

Náš současný odlišný životní styl vede také k snaze budovat stavby, které naši předkové vůbec neznali. Zatímco garáže mohou nalézt vhodné vzory v kolnách a stodůlkách, s grily, zahradními krby, udírnami a bazény je to obtížnější. Místo pro posezení s grilem (obdobu různých altánů a pergol) lze nejlépe připojit ke společnému hospodářskému objektu. Příjemné a originální posezení je například možné vybudovat v jinak nevyužité rozměrné stodole, jejíž vjezdová vrata umožňují dostatečné propojení se zahradou.

– Solitérně stojící zahradní krby a grily z kamene či betonových prefabrikátů působí ve většině případů na zahradě tradičního domu jako jednoznačně rušivý element.

Není-li možné zahradní krb či gril spojit s dalšími účelovými stavbami, snažíme se alespoň o to, aby nepůsobil na zahradě dominantně. Skryjme ho tedy za dům, případně citlivě vsadíme do svahu. K jeho stavbě přednostně použijeme místní materiál, tedy vhodný kámen.

Módou se staly privátní bazény. Jen málokdy se je podaří umístit v tradiční zástavbě tak, aby nerušily. Nemůžeme-li si pomoci, hledáme přirozeně rovné místo, abychom se vyhnuli násilné mohutné terase a plastové segmentové zastřešení bazénu si raději u tradiční chalupy odpusťme.