Přeskočit na obsah


Kolny

Zdařilá novostavba garáže inspirovaná stodůlkami či kůlnami západních Krkonoš a Jizerských hor. Ve východních Krkonoších by nebyla chybou ani pultová střecha. Kromě stodol vyrůstaly kolem chalup i různé kolny dočasného charakteru, jednoduché rámové konstrukce s prkenným obkladem, se sedlovými, ale i pultovými stříškami. Je-li hlavní obytná stavba umístěna v souvislé zástavbě se zahradami, je přijatelné řešit drobné stavby v rámci zahrady i formou menších staveb s pultovou střechou. Vždy by měly odpovídat charakteru (měřítku, tvaru, umístění) kvalitního okolního prostředí a respektovat funkci doplňkové, tedy architektonicky podřízené stavby i materiálem a barevností. Kůlna by měla zůstat kůlnou a garáž garáží (případně stodolou), nikoli se stát miniaturou chalupy. Orientační pravidlo je pak takové, že větším doplňkovým stavbám sluší střecha sedlová, která je připodobní stodole, a výrazně malým zase pultová, díky níž nevypadají jako psí boudy.

 

– Nevhodná je výstavba velkého množství různých drobných staveb, pro každý účel samostatné, různorodého měřítka a tvaru, která naruší harmonické měřítko a soulad tradičních staveb.