Přeskočit na obsah


Výměna roubení

– Náhradou dřevěného roubení vyzděním neutrpí jen ráz domu, ale především v temperovaných obytných místnostech se zvýší kondenzace a vzlínání vlhkosti, která pak ohrožuje další dřevěné prvky.

Výměna spodních trámů roubení v úrovni podlahy.Dřevěné konstrukce Vydařená celková výměna roubení.ohrožuje vlhkost, proto se u propojování nosných prvků vyhýbáme kovovým spojům (kramle, hřebíky, vruty, šroubovice), na kterých dochází ke kondenzaci vody, a tím k trvalému smáčení a následné hnilobě. Nejčastější opravou roubené chalupy je výměna spodních trámů zničených hnilobou. Někdy dojde k jejich drcení a deformaci po napadení dřevokazným hmyzem, především červotoči, tesaříky a dřevokaznými mravenci.

Jednoduchý postup výměny roubení komplikuje jen propojení Chybné nahrazení roubení vyzdívkou.vnitřních příčných stěn. Vazbu krovu nejprve zajistíme podepřením stropních trámů a jejich vyklínováním. Zdravé řady horních trámů se vyvážou drátem k podepřeným stropním trámům, pozednici či dalším prvkům krovu. Pod nejspodnějšími trámy se vybere podezdívka a poškozené roubení se postupně odspodu rozebírá směrem nahoru. Stejně tak se svrchu dolů osazují nové trámy s okopírovanou rybinou. Po zaklapnutí posledního, tedy nejspodnějšího, trámu se obnoví podezdívka maximálně do výšky vnitřní podlahy a nakonec se aktivuje roubení klínováním. Po vytažení klínů a podpěr je obnovené roubení opět nosnou konstrukcí.

Chybná výměna roubení bez spár s osazením nevhodných oken a nevhodné prosvětlení podkroví plochým vikýřemI když dřevěný dům snese na rozdíl od vyzděného i několikacentimetrové sesednutí, musíme při opravě i stavbě nového roubení počítat se seschnutím dřeva. Při úplné výměně roubení se po podepření krovu vybourají všechny venkovní i vnitřní příčné stěny a roubí se odspodu jako u novostavby. Po dosažení výšky ponechaného krovu se vytlučou klíny i podpěry a krov dosedne na obnovené roubení. Klesnutí by nemělo přesahovat jeden až dva centimetry. Staticky je nejpevnější roubení provedené dokola po všech stranách nebo alespoň zpevněné provázanými vnitřními stěnami.

Zranitelné je roubení provedené jen do půdorysu U nebo L. Jestliže trámy končí bez rohových rybin, je roubení začepované do svislého trámu propojeného nahoře s pozednicí. I tak je to staticky nejzranitelnější místo roubeného domu.