Přeskočit na obsah


Výběr dřeva, sesychání

Výběr dřeva

Trámy na roubení i rámové konstrukce jsou ze smrkové kulatiny. Ideální je dřevo kácené v zimě, protože neobsahuje mízu způsobující plesnivění dřeva.

– Naopak nejméně vhodné je dřevo těžené v době nejsilnějšího mízotoku na jaře. Takové trámy hned ošetřujeme roztoky na bázi borové soli.

Nevhodné je dřevo z větrné nebo kůrovcové kalamity, protože může mít skryté vady. Do poloviny 19. století byly všechny prvky (trámy i střešní latě) výhradně tesané, potom řezané na pile nebo speciální ruční pilou na trámy pro dva muže. Dřevo z listnáčů není vhodné, pouze odolný dub se používá na jednotlivé prvky pro místa s vyšší vlhkostí nebo třením. Modřínové dřevo je sice prosmolenější, a tím odolnější, ale pryskyřici uvolňuje nepřetržitě, proto je nevhodné do interiéru. Uplatnění nachází především jako kvalitní venkovní plášť.

Sesychání

Dřevěné konstrukce se dělají kvůli opracování a pozdějšímu stažení dřevěných zámků ze syrového dřeva, proto počítáme dopředu nejméně s jedním centimetrem seschnutí na výšce každého trámu. U celé stěny to může být skoro deset centimetrů. Komplikací je propojení dřevěné a zděné části domu anebo v roubení osazené svislé trámy třeba rámů oken či dveří. Protože se dřevo na délku zkracuje jen minimálně, seschnutím roubení se velmi zatíží svislé prvky a tím dochází k deformaci konstrukce. Při stavbě nového domu nebo výměně větší plochy dřevěné konstrukce je nutné počítat předem se seschnutím a svislé prvky buď vynechat, nebo je udělat předem kratší.