Přeskočit na obsah


Térová lepenka

 Nastříhané lepenkové plátky nejsou tradiční krytinou Krkonoš ani Jizerských hor a ani opticky se jí často vůbec neblíží. Od poslední třetiny 19. století se stávala stále populárnější térová lepenka v pásech, která v první třetině 20. století zcela převládla. Často byla kladena přímo na starší šindelovou střechu. Charakteristické je připevnění a napojení lepenky pomocí svislých latí trojúhelníkového průřezu. Térová lepenka opatřená asfaltovým nátěrem se též uplatnila na střechách novostaveb a přístaveb bud a hotelů, které měly velmi mírný sklon střech, například Petrovka. Obliba a vžité stereotypy spojené s lepenkovou krytinou se projevily i při údržbě prvních plechových střech, které bývaly natírány roztaveným asfaltem a vzhledově se od lepenkových téměř nelišily. V posledních letech pozorujeme i jistou renesanci lepenky (modifikovaných pásů), která je na technologicky vyšší úrovni. Opět však dáváme přednost lepenkovým pásům, nejlépe svislým.

– Stříhaný lepenkový šindel není esteticky vhodný, neboť jeho údajná podoba se šindelem skutečným je jen marketingovým trikem.