Přeskočit na obsah


Fugowanie, Fundamenty

Fugowanie

Przerwy między belkami upycha się wewnątrz suchą masą izolacyjną, wcześniej służyły do tego spęczniałe wióry, teraz są już odpowiednie izolacyjne wełny mineralne.

- Nigdy do uszczelniania drewnianego domu nie stosujemy pianki montażowej, która jest paroszczelna i z tego powodu może powodować zgniliznę.

Tradycyjną masę fugową tworzyła wilgotna mieszanka wapna gaszonego, gliny, pociętej słomy lub plew z małą domieszką piasku. Dziś używamy mieszanki tynkowej uzupełnionej dla uzyskania elastyczności o składnik dyspersyjny. Aby umocować masę fugową nie wypełniamy szczelin gwoździami ani drutem, które mogłyby wywołać zgniliznę.

W przeszłości do szpar były wkładane drewniane kołki, dziś wystarczają nam wyfrezowane rowki na krawędzi ścięcia, z których masa po stwardnieniu nie wypada.

Fugowanie musi być wykonane w jednej warstwie, należy unikać łączenia świeżej fugi z już zaschniętymi warstwami.

Fundamenty

Kamienny fundament z otworami wentylacyjnymi podłogi wyrównany za pomocą cegieł.Odporne na deformacje domy o konstrukcji wieńcowej były stawiane na zaskakująco płytkich, kamiennych, często tylko układanych na sucho fundamentach. Pomiędzy kamiennym fundamentem wzmocnionym wapienno-cementowym jastrychem a konstrukcją wieńcową podczas remontów lub w nowych budynkach wkłada się izolację ze zmodyfikowanej papy. W celu zwiększenia wytrzymałości najbardziej zagrożonej, dolnej belki konstrukcji zrębowej, czyli podwaliny, między izolację a podwalinę można włożyć dębowy brus o grubości od 28 do 40 milimetrów.

Wyrównanie kamiennej podmurówki poprawia zastosowanie pasa dobrej jakości cegieł ustawionych obok siebie na sztorc. Pozostawia się w nich regularne wentylacyjne kanały powietrzne, które wentylują przestrzeń pod podłogą.

Otwory są zasłonięte siatką ze względu na gryzonie i owady, na zimę mogą być zatykane. Cegieł się nie tynkuje, pozostają widoczne.