Přeskočit na obsah


Budynki dodatkowe

Tradycja nakazywała budowanie stodół prostopadle do domu mieszkalnego i w miarę możliwości tak, aby stodoła wizualnie go nie zdominowała.

Pierwotne domy mieszkalne – chałupy służyły do mieszkania, jako obora dla zwierząt i magazyn zapasów, w tym żywności. Uboga gleba i surowe warunki klimatyczne nie pozwoliły na budowanie wielkich siedlisk. Obory były częścią domostwa, do przechowywania siana wykorzystywano strych i w ten sposób tylko stodoła stała oddzielnie, poza właściwym domem. W przeszłości stodoły stały prawie za każdą chałupą, jednak od połowy XX wieku niemal zniknęły z naszego krajobrazu. Stopniowo zastąpiły je różne szopy i szopki, kurniki, domki ogrodowe, wędzarnie, grille, altanki. Zapotrzebowanie na różne drobne budowle na działce domu mieszkalnego zależy, podobnie jak całe otoczenie domu, od sposobu życia i korzystania z obiektu.

Stodoły

Szopy

Spichlerzyki i budynki do chałupniczej obróbki szkła

Grille i baseny