Přeskočit na obsah


Rozszerzanie i wydłużanie rzutu poziomego

Rozbudowę poprzez zwiększenie rzutu poziomego łączy nowy wspólny szczyt.Do znaczących ingerencji dochodziło podczas powiększania domu połączonego z całkowitą wymianą więźby starszego budynku. Rzut poziomy był rozszerzany na całej długości o boczny ciąg, a wszystko zadaszone nową płatwiową więźbą. Powstawała dodatkowa izba i inne pomieszczenia połączone z gospodarczą częścią domu. Do zrównoważonej kompozycji ściany szczytowej, projektowanej w duchu ówczesnego poczucia estetyki, przeważnie wkomponowywano także zachowany fragment pierwotnej fasady. W niektórych przypadkach rozszerzenie domu było kryte tylko jedną nową połacią dachu, co tworzyło wprawdzie asymetryczny szczyt, jednak w kompozycji głównej ściany szczytowej znowu maksymalnie była wykorzystana osiowa symetryczność, pierwotny szczyt wciąż wizualnie dominował.

Przedłużenie przed przedni szczyt jest mało spotykanym wariantem dobudówki. Mniej często w wyższych partiach Gór Izerskich dom przedłużano po stronie dłuższej, albo poprzez dodanie kolejnego pomieszczenia (stodoły, szopy) do części gospodarczej, albo wyjątkowo także dodając nowe izby mieszkalne przed już istniejącą (Jizerka, Antonínov). W obu przypadkach wymagało to wysunięcia więźby w pełnym profilu.

Jeśli chcemy przedłużyć dom, bardziej odpowiednie jest dołączenie kolejnych części do tylnej, gospodarczej części domu. Możemy w ten sposób wykonać garaż lub szopę czy magazyn pod wysięgiem więźby. Parter będzie dziś prawdopodobnie murowany a w zależności od sytuacji można zdecydować, czy fasadę wykonać otynkowaną czy deskowaną. Jeśli część mieszkalna jest drewniana, szczyt w każdym przypadku należy pokryć drewnem. W razie potrzeby można przedłużyć dom także dzięki dołączeniu nowego pomieszczenia mieszkalnego (do części o konstrukcji zrębowej – zrębowego, do murowanej – murowanego) przed to istniejące, ponownie pokryć dachem o takim samym profilu i w szczycie powtórzyć szereg okien pierwotnego szczytu, z uwzględnieniem pierwotnego typu okien.

– Niezbyt dobre są przybudówki węższe od szerokości domu, które przy zachowaniu kształtu i nachylenia dachu dwuspadowego mają niżej kalenicę. Przybudówki z dachem jednospadowym dostawiane do głównego szczytu są absolutnie niedopuszczalne.