Přeskočit na obsah


Drzwi

Drzwi jednoskrzydłowe deskowe, spągowe. Najprostszym typem drzwi były jednoskrzydłowe drzwi spągowe, które w tylnej ścianie domów wstawiano jeszcze w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku. Ten typ w przypadku drzwi wejściowych był wzbogacany o powierzchnię licową z ukośnie układanych desek lub brusów. Nad drzwiami wejściowymi występował jeszcze niski świetlik, który latem służył do wietrzenia, a zimą zatykano; później wstawiano tam przeszkloną ramę. Od schyłku XIX wieku dominowały drzwi o konstrukcji ramowej z kasetonowymi wypełnieniami, czasem częściowo przeszklone. Świetliki wciąż cieszą się popularnością. Drzwi wejściowe są częścią podłużnej (okapowej) strony domu, nie muszą być bezwarunkowo sytuowane centralnie, jednak nie umieszczamy ich w samym rogu domu (wyjątki są dopuszczalne w określonych obszarach Gór Izerskich, gdzie występują domy szklarzy bez części gospodarczej).

Między drzwiami wejściowymi i narożem domu powinno być co najmniej jedno okno.

– Drzwi wejściowe, a w przypadku replik mniejszych domów (o konstrukcji zrębowej) także przeszklone drzwi porte-fenetre w ścianie szczytowej, wyglądają obco, a zatem stanowią element zakłócający, dlatego wstawienie ich uważamy za błąd.

Wybieramy ramowe drzwi wejściowe z wypełnieniami, czyli pojedyncze z kasetonami.

Drzwi dwuskrzydłowe płycinowe w poprawnej kombinacji kolorystycznej ze ścianą.W Górach Izerskich zachowało się wiele ramowych drzwi z kasetonowymi wypełnieniami, bardzo pięknie zdobionych ornamentami z motywami geometrycznymi i roślinnymi. Szczególnie w niegdyś bogatych miejscowościach szklarskich dziś jeszcze możemy się spotkać z drzwiami do tradycyjnych chałup w swojej ozdobnej pierwotnej postaci, z tego względu zasługują na uwagę i ochronę.

– Z drugiej strony powinniśmy unikać nadmiernie zdobionych, romantyzujących prefabrykowanych wyrobów z okienkami o przedziwnych kształtach czy z witrażami. Piękno tkwi w prostocie.

Jeśli chodzi o kolory, drzwi powinny korespondować z elewacją budynku. Nie oznacza to, że muszą być bezwarunkowo w tym samym kolorze jak konstrukcja zrębowa ścian. Mogą różnić się odcieniem. Właściwe jest wielobarwne wykonanie drzwi, kontrastowe listwy kasetonów, a nawet całe kasetony. Można też użyć koloru kontrastowego w stosunku do ścian, zgodnego z tym, jaki mają obramienia okien. Zasada ta jednak nie obowiązuje, gdy obramienia okien są białe.

– Wystrzegajmy się silnego kontrastu krzykliwych drzwi i zrębowej ściany. Zupełnie niestosowne są na przykład całe białe (do tego plastikowe) drzwi na ciemnym tle ściany zrębowej, w doprowadzonym do absurdu przypadku – białe drzwi z umieszczonymi asymetrycznie trapezowymi okienkami...